11/08/2011

001. INTROTym oto blogiem otwieramy drzwi do naszej przyszłości. Potraktujmy go jako narzędzie pracy dwóch dziewczyn aspirujących do osiągnięcia sukcesu (mniejszego, większego, w każdym razie zaistnienia) w branży modowej. Zuzanna – dążąca do bycia projektantką i wywarcia wpływu na świat (póki co polskiej) mody oraz Nina, której celem jest poszerzenie horyzontów ludzi poprzez pracę na łamach światowej skali magazynów. Łączą nas podobne poglądy, chęć zniesienia wszechobecnej ignorancji otoczenia wobec mody i podzielenia się swoim punktem widzenia i pomysłami. Postaramy się pisać o tym co nas inpiruje, przyciąga uwage, a także zdawać relacje z eventów modowych i dzielić się naszymi postępami na drodze do kariery. Komentarze i opinie mile widziane. Czas, start.

By this blog we open the door to our future. Let’s treat it as a tool of two girls aspiring to reach the success (smaller, bigger, however to existence) in fashion industry. Zuzanna – aiming to become a fashion designer and to influence world of (for now, polish) fashion and Nina whose point is to expand peoples horizons by working for world scale magazines. What brings us together is desire to decrease ubiquity ignorance of surrounding against fashion and to share our point of view and ideas. We’ll try to write about what inspires us, brings our attention and also relate fashion events and share progress at our way to the carieer. Comments and opinions welcomed. Let’s start.

1 comment:

  1. bardzo ładna oprawa graficzna. cieszę się, że w końcu coś takiego powstało, może rozruszacie nasz świat mody. ale popracujcie nad składnią ;) i frazeologią ;) uważajcie ze stylem pisania, ale styl ubierania się jest naprawdę niezły, dziewczyny. uważajcie też z egzaltacją i niech woda sodowa nie uderzy Wam do głowy! pozdrawiam, eli <3

    ReplyDelete