2/02/2012

037. ACNE: PREVIEW OF A NEW COLLECTION


Moja świeża fascynacja Acne stale mnie zadziwia, bo prawdopodobnie są to jedyne pastelowe rzeczy, które kiedykolwiek chciałabym na siebie włożyć. Okropnie inspirujące.

My fresh fascination on Acne keeps surprising me, because probably these are the only pastel stuff I would ever like to put on. Terribly inspiring.


NINA

No comments:

Post a Comment